Konferencja Metodyczna dla nauczycieli 2016-2017

W dniach 11-13 listopada 2016r. w Lyonie odbędzie się szkolenie pod hasłem: "Dwujęzyczność w szkole i w domu - jej wpływ na funkcje poznawcze". Szkolenie poprowadzą: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska- psycholog-logopeda, prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. dr Faustyna Mounis- doktor psychologii, psycholog kliniczny. Współautorka książek dla dzieci i projektów dotyczących dwujęzyczności i dwukulturowości. Prowadzi grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych oraz konsultacje indywidualne dla ich rodzin. Katarzyna Czyżycka - filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego. Anita Borghese - nauczycielka języka polskiego w Cite Scolaire Internationale de Lyon, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej. Prowadzi zajęcia w sposób zgodny z mózgową organizacją nauki.