Konferencja Metodyczna dla nauczycieli polonijnych w Lyonie

W dniach od 14 do 15 października 2017r. nauczyciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie uczestniczyli w trzeciej Krajowej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli polonijnych we Francji organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenie „Instytut Języka i Kultury Polskiej” jak również Konsulat Generalny RP w Lyonie.
Tematem konferencji było nauczanie w różnych grupach wiekowych jak też budowanie motywacji do twórczego działania oraz rozwijanie kreatywności nauczycieli w szkołach za granicami kraju. Dzięki wspaniałym warsztatom Pani prof. Jagody Cieszyńskiej i Pani dr hab. Marty Korendo uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z metodami pracy w młodszych i starszych grupach wiekowych. Pani Magda Sartre ze Szkoły Polskiej „Polinka” z Tuluzy zaprezentowała scenariusze zajęć w grupie interakcyjnej. Dzięki warsztatom Pani dr Faustyny Mounis nauczyciele polonijni mogli przekonać się w jaki sposób odkrywać własną kreatywność i jak wykorzystać zdolności twórcze w pracy z dziećmi. Konferencja była wielkim sukcesem i ciekawym momentem do spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami polonijnymi pracującymi w szkołach w Lyonie, Tuluzie, Bordeaux, Nicei, Aix en Provence i Paryżu.