Konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce..