Kontakt

Elżbieta Blachas -kierownik SPK

tel.0033472800358  lub 0033674226747

Dyżur telefoniczny w piątek od 14.00 do 16.00

Dyżur kierownika w sekretariacie szkolnym w  sobotę od 9.00 do 9.45 oraz od 13.15 do 14.00

Email:  lyon-spk@orpeg.pl 

Adres lokalu SPK:

Collège Saint Marc 11 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon

Adres korespondencyjny:

Consulat General de Pologne
SPK Lyon Szkola Polska
79, rue Crillon
69458 LYON Cedex