Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie RP w Lyonie to publiczna polska placówka oświatowa. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej i liceum w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Obowiązek szkolny dziecko realizuje poprzez uczęszczanie do szkoły francuskiej, bądź innej prowadzącej pełny program nauczania.
Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Adres:

Collège Saint-Marc 11 Rue Sœur Bouvier 69005 Lyon Francja

Godziny otwarcia:
sobota
09:00 - 09:45
sobota
13:15 - 14:00