List Dyrektora ORPEG Pani Anny Radeckiej na zakończenie roku szkolnego.

Pani Anna Radecka Dyrektor Orpeg przekazała na ręce kierownika szkoły p. Elżbiety Blachas list z podziękowaniami za wspólną i wytężoną pracę w roku szkolnym 2020-21 oraz życzeniami udanego wypoczynku wakacyjnego dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców Szkoły Polskiej w Lyonie. Dziękujemy bardzo serdecznie!

List w załączniku pdf