Zakończenie roku szkolnego

W sobotę 26 czerwca w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020-21.
W pierwszej części opiekunowie klas przekazali wszystkim uczniom w klasach świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Drugą część spotkania, która odbyła się na szkolnym podwórku rozpoczęła p. Elżbieta Blachas kierownik szkoły witając wszystkich obecnych oraz honorowych gości : p. Huberta Czerniuka Konsula Generalnego RP w Lyonie, p. Stanisława Ledóchowskiego Prezesa Instytutu Języka i Kultury Polskiej w Lyonie oraz p. Tenię Aristarchou zasłużoną nauczycielkę i przyjaciela szkoły.
Pani Kierownik przekazała również serdeczne pozdrowienia od nieobecnych gości p. Joanny Bonnard założycielki szkoły oraz p. Ewy Matczak kierownika Sekcji Polskiej CSI.
Po krótkim podsumowaniu minionego roku oraz życzeniach Pan Konsul wręczył uczniom wyróżniającym się dyplomy oraz drobne upominki. Dyplomy za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwa oraz nagrody książkowe otrzymali również uczniowie klas I-III.
Pani Katarzyna Elzière przewodnicząca Rady Rodziców zabierając głos podziękowała rodzicom oraz nauczycielom za całororoczną współpracę życząc wszystkim udanych wakacji i wypoczynku.
Następnie uczniowie oraz rodzice przedstawili wyjątkowy i pełen radości program słowno-muzyczny przygotowany przez p. Annę Samborski pt. „Witajcie w naszej bajce”. Wspaniale recytowane wiersze znanych polskich poetów w ciekawej aranżacji oraz pięknie śpiewane piosenki wzbogaciły całość występu.
Na zakończenie Pan Konsul wręczył również dyplomy laureatom oraz uczniom zakwalifikowanym do finału konkursu „Radość w polskiej literaturze” organizowanym przez Ambasadę RP w Paryżu oraz Konsulat Generalny RP w Lyonie.
Tym bardzo radosnym akcentem Pani Kierownik zakończyła uroczystość życząc wszystkim, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku oraz nabierania siły do dalszej pracy i nauki! 😍☀️🏖