Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Grono pedagogiczne

Elżbieta Blachas
Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie

 

Szkoła Podstawowa

Anna Samborski
Opiekun klasy 1, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 1

Barbara Putra-Chanal
Opiekun klasy 2, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 2

Dorota Valenducq
Opiekun klasy 3, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 3

Paulina Chłap
Opiekun klasy 4 oraz 5/6, nauczyciel j. polskiego – klasa 4
Nauczyciel j. polskiego – klasa 5/6

Joanna Renaut
Opiekun klasy 7/8, nauczyciel j. polskiego – klasa 7/8
, nauczyciel Wiedzy o Polsce – klasa 7/8

Elżbieta Blachas
Nauczyciel Wiedzy o Polsce – klasa 4 i klasa 5/6

Dorota Janiszewska
Nauczyciel religii, klasy 5/6 i 7/8

Siostra Maria Skwierczyńska
Nauczyciel religii, klasa 4

Elżbieta Blachas
Nauczyciel bibliotekarz