Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Grono pedagogiczne

Elżbieta Blachas
Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie

 

Szkoła Podstawowa

Barbara Putra-Chanal
Wychowawca, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 1

Dorota Valenducq
Wychowawca, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 2

Anna Samborski
Wychowawca, nauczyciel wczesnoszkolny klasa 3

Paulina Chłap
Wychowawca, nauczyciel j. polskiego – klasa 4 i 5
Nauczyciel j. polskiego – klasa 6

Joanna Renaut
Wychowawca, nauczyciel j. polskiego – klasa 7/8
Wychowawc , nauczyciel Wiedzy o Polsce – klasa 6

Elżbieta Blachas
Nauczyciel Wiedzy o Polsce – klasa 4/5 i klasa 7/8

Dorota Janiszewska
Nauczyciel religii, klasy 6 i 7/8

Siostra Maria Skwierczyńska
Nauczyciel religii, klasa 4/5

Elżbieta Blachas
Nauczyciel bibliotekarz