Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Kontakt

Elżbieta Blachas – kierownik Szkoly Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie

tel. +33674226747

Dyżur telefoniczny w poniedziałek od 10.00 do 12.00

Dyżur kierownika w sekretariacie szkolnym w soboty od 8.00 do 8.45 oraz od 13.15 do 14.00

Email: lyon-spk@orpeg.pl

Adres korespondencyjny

Szkoła Polska przy Konsualcie Generalnym RP w Lyonie

Consulat General de Pologne
79, rue Crillon
69006 LYON France

Adres lokalu SPL

Collège Saint Marc 11 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon